SALES&MARKETING

Na bazie wieloletnich doświadczeń sprzedażowych stworzyliśmy rozwiązania outsoursingowe, które pomagają inwestorom i deweloperom efektywnie realizować procesy sprzedaży i marketingu. Naszą przewagą konkurencyjną jest kompleksowość.

Pomagamy uruchamiać i rozwijać sprzedaż w nowych inwestycjach, a także wspieramy deweloperów prowadzących już sprzedaż, w zakresie audytowania biur sprzedaży, usprawniania procesu obsługi klienta oraz podnoszeniu efektywności kampanii marketingowych.

Nasz zespół opiera sie na osobach posiadających wieloletnie doświadczenie I wysokie kompetencje zdobyte w branży deweloperskiej i marketingowej, a także sprzedaży bezpośredniej. 

Zasoby w postaci stałej współpracy z kancelarią prawną i agencja reklamową, czynią proponowane przez nas rozwiązania są kompleksowe i obejmują wszystkie aspekty funkcjonowania w zakresie efektywnej sprzedaży.

Wynagrodzenie w ramach współpracy oparte jest na zasadach ryczałtowych w ramach ustalonego budżetu dla danej inwestycji oraz określonego z klientem procentu od sprzedaży.

Do każdego z naszych projektów podchodzimy indywidualnie.

OPCJE WSPÓŁPRACY:

1.ZEWNĘTRZNE BIURO SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA

Opcja zakłada outsourcing działań w zakresie procesu sprzedaży całej inwestycji.

W zakres usługi wchodzi kompleksowe wprowadzenia na rynek nowej inwestycji od momentu już samych konsultacji na etapie projektowania w ramach struktury mieszkań oraz funkcjonalności projektu i kreowania całej strategii sprzedażowej i marketingowej.

Obsługa obejmuje także rekrutację pracowników, uruchomienie procesu sprzedaży zgodnie z ustawą deweloperską, prowadzenie szkoleń sprzedażowych dla pracowników i zarządzanie stworzonym działem sprzedaży

2. ZARZĄDZANIE OBECNYM DZIAŁEM SPRZEDAŻY

Wariant ten obejmuje współpracę wewnątrz istniejącego już działu sprzedaży na zasadach zarządzania funkcjonującą już strukturą.

W zakres usługi wchodzi analiza bieżącego poziom kompetencji pracowników oraz audyt dotychczasowych działań sprzedażowych i marketingowych. Prowadzi to do kolejnego kroku polegającego na opracowaniu optymalnej strategii zarządzania sprzedażą oraz dobrania odpowiednich narzędzi wspomagających sprzedaż. Rozwiązanie takie ma przede wszystkim na celu wzrost efektywności prowadzonej sprzedaży.

DESIGN&BUILD

W ramach prowadzonego serwisu realizujemy na zamówienie naszych inwestorów obiekty w systemie „Design and Build”. Jest to usługa kompleksowa oparta na prowadzeniu całosci inwestycji przez jedną firmę. Korzyścią główną jaką daje to rozwiązanie jest zobowiązanie przez jedną Spółkę do realizacji i nadzoru nad wszelkimi pracami projektowymi oraz konstrukcyjno-budowlanymi.

Istotną przewagą serwisu jest ograniczenie kosztów oraz sprawna realizacja inwestycji.

Proces rozpoczyna się już od określeniu potrzeb inwestora na etapie zakupu działki budowlanej, a także uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu.